Tất cả danh mục

Đèn nền TV cho LG

Nhà >  Sản phẩm  >  Đèn nền TV  >  Đèn nền TV cho LG

Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310

Lg 70lb Led Backlight Strip Thanh đèn nền gốc LG LG Innotek Direct 3.0 70inch A Loại Rev01_20140310

  • Tổng quan
  • Thông số
  • Yêu cầu
  • Những sản phẩm tương tự
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310
Mô tả sản phẩm
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 manufacture
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 supplier
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 manufacture
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 manufacture
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 factory
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 manufacture
Quy cách
Tên thương hiệu
Trấn Thụy
Nơi xuất xứ
Trung Quốc
Quảng Đông
Điện áp đầu vào (V)
6V
Bảo hành (Năm)
1 năm
Kích thước chiều dài
A: 582mm B: 582mm C: 446mm
Số lượng LED
A: 5LEDS B: 4LED C: 3LED
Điện áp LED
6V
Mã gốc
LG INNOTEK DIRECT 3.0 70INCH LOẠI A REV01_20140310 LG INNOTEK DIRECT 3.0 70INCH B LOẠI REV01_20140310
Vật liệu
nhốm
Bộ hoàn chỉnh
24 cái / bộ
Mô hình TV
70GB7200,70LB7100,70LB650V,70LB7100-UC,70GB6500
Những sản phẩm tương tự
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 supplier
VỀ CHÚNG TÔI
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 manufacture
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 details
Chứng nhận
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 manufacture
Dòng đèn màu
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 manufacture
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 details
Thanh toán &Vận chuyển
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 supplier
FAQ
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 factory
Lg 70lb Led Backlight Strip Original Backlight Bar LG Lg Innotek Direct 3.0 70inch A Type Rev01_20140310 factory

LIÊN LẠC

Tìm kiếm liên quan