Tất cả danh mục

Đèn nền TV cho Samsung

Nhà >  Sản phẩm  >  Đèn nền TV  >  Đèn nền TV cho Samsung

55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights

55 inch Luces LED Para tv cho Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights

  • Tổng quan
  • Yêu cầu
  • Những sản phẩm tương tự
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights
Quy cách
Vật liệu thân đèn
Nhốm
CRI (Ra>)
70
Điện áp đầu vào (V)
6V
Dịch vụ giải pháp chiếu sáng
Thiết kế ánh sáng và mạch điện, Lắp đặt dự án, Sửa chữa TV
Vật liệu
nhốm
Kích thước chiều dài
601mm * 7mm
Số lượng LED
40LED
Điện áp LED
6V
Bộ hoàn chỉnh
2 cái / bộ
Mã gốc
AOT_55_NU7300_NU7100_2X40_3030C_D6T_2D1_20S2P
BN96-45913A BN96-46033A LM41-00566A LM41-00613A STS550AU9
BN61-15485A Y18 NU7K 55
Mô hình TV
UN55NU7200 UN55NU6950 UN55NU6900 UN55NU7300

UE55NU7100 UE55NU7105 UE55NU710C UE55NU7170 UE55NU7300U HG55NJ678 UE55NU7400
UE55NU7120 UE55NU7172 UN55NU7090G UE55NU7023

UE55NU7100U UE55NU7442 UE55NU7445 UE55NU7449 UE55NU7450 UE55NU7402
Mô tả sản phẩm
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights factory
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights factory
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights details
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights details
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights manufacture
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights manufacture
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights manufacture
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights supplier
VỀ CHÚNG TÔI
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights factory
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights factory
Chứng nhận
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights factory
Dòng đèn màu
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights details
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights details
Thanh toán &Vận chuyển
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights manufacture
FAQ
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights supplier
55inch Luces LED Para tv for Sam sung Un55NU7090 HG55NJ678U UE55NU7120 UN55NU6950 UN55NU7100 TV LED Backlights manufacture

LIÊN LẠC

Tìm kiếm liên quan