Tất cả danh mục

Đèn nền TV cho Samsung

Nhà >  Sản phẩm  >  Đèn nền TV  >  Đèn nền TV cho Samsung

LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips

Bảng điều khiển ánh sáng LED D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L cho Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips

  • Tổng quan
  • Yêu cầu
  • Những sản phẩm tương tự
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips factory
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips manufacture
Quy cách
Tên sản phẩm
4PCS / Set LED Dải đèn nền cho Sam sung UE32J5100 UE32J5500 UE32H5000 UE32H5500 UE32H6200 D4GE-320DC1-R1 R2 BN96-30442A 30443A Đèn nền TV LED
Vật liệu PCB
Nhôm PCB
Số hội đồng quản trị
Các kiểu TV tương thích:
2014SVS32FHD_3228_07 / D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L
UA32H5500AJ/ UE32J5500AK/ UE32J5500/UA32H4000/UA32H4100/UA32H5000/UA32H5500
Số lượng LED
7 đèn LED / PC
Màu đèn LED
Trắng
Một bộ hoàn chỉnh
4 chiếc / bộ
Hỗ trợ tùy chỉnh
Gói
Đóng gói bằng TRAY, Thùng carton xuất khẩu
Phân phối
Đặt hàng mẫu 1-2 ngày, đặt hàng hàng loạt 3-25 ngày
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips details
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips manufacture
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips factory
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips factory
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips details
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips details
VỀ CHÚNG TÔI
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips supplier
Tại sao chọn chúng tôi
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips manufacture
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips factory
Chứng nhận
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips manufacture
Dòng đèn màu
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips supplier
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips details
Thanh toán &Vận chuyển
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips supplier
FAQ
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips manufacture
LED Light Panel Bar D4GE-320DC1-R2 LM41-0099L for Sam sung UE32J5500 UA32H4000 UA32H5000 4pcs TV Back Light Strips supplier

LIÊN LẠC

Tìm kiếm liên quan