Tất cả danh mục

Đèn nền TV cho Samsung

Nhà >  Sản phẩm  >  Đèn nền TV  >  Đèn nền TV cho Samsung

LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A

Dải đèn nền LED thay thế cho TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A

  • Tổng quan
  • Yêu cầu
  • Những sản phẩm tương tự
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A manufacture
Mô tả sản phẩm
Tên sản phẩm
Dải đèn LED cho Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A
Ứng dụng
Sửa chữa TV
Vật liệu thân đèn
Nhốm
Tên sản phẩm
Đèn nền TV LED
Chiều dài sản phẩm
629mm
Mã gốc
BN96-46866A
JL. E580M2330-408BS-R7P-M-HF
LM41-00632A BN41-15847A
Mô hình TV
UN58RU710D UN58NU7100 UE58RU7179 UE58RU7172 UE58RU7170 UE58RU7105 UE58RU7102 UE58RU7100 UN58RU7100 UN58NU7200 UE58NU7170 UE58NU7100 UN58NU710D UE58NU7179 UE58NU7175 UE58NU7172 UE58NU7105 UN58MU6070 UA58RU7100 UE58NU7102
Số lượng LED
42 đèn LED / PC
Bộ hoàn chỉnh
2 chiếc / bộ
Công suất đèn
2W &6V
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A supplier
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A manufacture
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A details
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A factory
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A factory
VỀ CHÚNG TÔI
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A manufacture
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A details
Chứng nhận
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A details
Dòng đèn màu
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A manufacture
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A factory
Thanh toán &Vận chuyển
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A manufacture
FAQ
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A factory
LED Backlight Strip Replace for TV Samsung 58NU7100 UE58NU7100 UN58NU7100 LM41-00632A BN96-46866A supplier

LIÊN LẠC

Tìm kiếm liên quan