Tất cả danh mục

Đèn nền TV cho TCL

Nhà >  Sản phẩm  >  Đèn nền TV  >  Đèn nền TV cho TCL

LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A

Đèn LED trở lại nhà sản xuất dải TV 5Led cho TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A

  • Tổng quan
  • Yêu cầu
  • Những sản phẩm tương tự
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A supplier
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A details
Quy cách
Tên sản phẩm
Dải đèn LED cho 48FA5423 B48A838U B48A538U T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 YHE-4C-LB4805-YH1CK 48HR330M05A1 L48E9600 D48E168
Vật liệu PCB
Nhôm PCB
Số hội đồng quản trị
Mô hình thanh ánh sáng LED:
T0T-48D2700-8X5-3030C-V3
YHA-4C-B-4805-YHEX1

Mẫu TV:
cho TCL
L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A B48A858U 50M4818E Y48G33
Số lượng LED
5 đèn LED / PC
Màu đèn LED
Trắng
Một bộ hoàn chỉnh
8 chiếc / bộ
Hỗ trợ tùy chỉnh
Gói
Đóng gói bằng TRAY, Thùng carton xuất khẩu
Phân phối
Đặt hàng mẫu 1-2 ngày, đặt hàng hàng loạt 3-25 ngày
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A factory
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A details
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A manufacture
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A manufacture
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A manufacture
VỀ CHÚNG TÔI
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A factory
Tại sao chọn chúng tôi
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A details
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A manufacture
Chứng nhận
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A details
Dòng đèn màu
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A manufacture
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A manufacture
Thanh toán &Vận chuyển
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A factory
FAQ
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A factory
LED Back Light Manufacturers TV Strips 5Led for TCL T0T-48D2700-8X5-3030C-V3 L48E9600 B48A558U L48F3303B L48F1620E L48F3800A manufacture

LIÊN LẠC

Tìm kiếm liên quan