Tất cả danh mục

Đèn nền TV cho Samsung

Nhà >  Sản phẩm  >  Đèn nền TV  >  Đèn nền TV cho Samsung

barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A

barra de tivi led Kit 3pcs dải LED cho Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A

  • Tổng quan
  • Yêu cầu
  • Những sản phẩm tương tự
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A
Mô tả sản phẩm
Thương hiệu TV áp dụng ans Kích thước
Đối với Samsung 40 inch
Thanh đèn LED
2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LED REV2.2 160925 LM41-00465A
SVC 39.5 FCOM FHD 170109 BN96-37622A
LM41-00465A LM41-00121X_LM41-00144A
Mô hình TV
UE40J5000 UE40J5002 UE40J5200 UE40J5205 UN40N5200 UN40M5300
UA40J5000 UA40J5008 UA40J5200 UA40K5000 UN40J4200 UN40J5200
Vật liệu
Nhốm
Đèn
8 đèn LED / pc
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A manufacture
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A details
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A details
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A details
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A manufacture
VỀ CHÚNG TÔI
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A supplier
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A details
Tại sao chọn chúng tôi
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A manufacture
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A manufacture
Chứng nhận
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A details
Dòng đèn màu
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A factory
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A details
Thanh toán &Vận chuyển
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A manufacture
FAQ
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A supplier
barra de television led Kit 3pcs LED strip for Samsung UN40J5200 UE40J5200 V5DN-395SM0-R2 R3 BN96-37622A manufacture

LIÊN LẠC

Tìm kiếm liên quan