Tất cả danh mục

Đèn nền TV cho LG

Nhà >  Sản phẩm  >  Đèn nền TV  >  Đèn nền TV cho LG

46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN

Đèn nền TV 46 đèn Dải LED loại FHD R L 49 inch cho L / G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN

  • Tổng quan
  • Yêu cầu
  • Những sản phẩm tương tự
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN details
Quy cách
Loại mặt hàng:
Dải đèn LED 2 cái cho LG 49LF5400 49LF540V 49LF6900 49UF6907 49LF590V MAK63267301
Vật liệu PCB:
Nhôm PCB
Nguồn sáng
DẪN
Số hội đồng quản trị
Mã gốc:
Innotek BMS 49inch R-Type 85201 Chip OKG REV0.0

Mẫu TV:
49LF5400 49LF5410 49LF5900 49LF6900 49UF6907 49LF590V 49LF540V MAK63267301 G1GAN01-0791A G1GAN01-0792A HC490EUN-SLES2-2132
Số lượng LED
46 đèn LED
Màu đèn LED
Trắng
Một bộ hoàn chỉnh
2 chiếc / bộ
Hỗ trợ tùy chỉnh
Gói
Đóng gói bằng TRAY, Thùng carton xuất khẩu
Phân phối
Đặt hàng mẫu 1-2 ngày, đặt hàng hàng loạt 3-25 ngày
Mô tả sản phẩm
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN manufacture
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN manufacture
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN factory
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN supplier
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN details
VỀ CHÚNG TÔI
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN details
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN details
Tại sao chọn chúng tôi
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN supplier
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN supplier
Chứng nhận
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN details
Dòng đèn màu
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN supplier
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN manufacture
Thanh toán &Vận chuyển
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN manufacture
FAQ
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN supplier
46 Lamp TV Backlight 49Inch FHD R L Type LED Strips for L/G 49LF5400-CA LC49LX310C-CA 49LF5410 49LF5900 49LF509T NC490EUN manufacture

LIÊN LẠC

Tìm kiếm liên quan