Tất cả danh mục

Đèn nền TV cho LG

Nhà >  Sản phẩm  >  Đèn nền TV  >  Đèn nền TV cho LG

(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32

(3 chiếc, 6Leds) Dải đèn nền Led 32 inch cho 32 "DRT3.0 REV0.9 A-LOẠI 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560

  • Tổng quan
  • Yêu cầu
  • Những sản phẩm tương tự
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 factory
Mô tả sản phẩm
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 factory
Loại TEM:
Đèn nền TV LED 32lb
Vật liệu PCB:
Nhôm PCB
Nguồn LED:
Chip Led 3030/3535
Kích thước đèn nền Led:
590mm * 15mm
Màu đèn LED:
TRẮNG
Mô hình TV
32LB5500 - 32LF5610 - 32LB550B/U - 32LB551 - 32LB552 - 32LB560 - 32LB561 - 32LB570V - 32LB572U - 32LB580 - 32LB582B - 32LB585V -
32LB563 - 32LB565 - 32LF565 - 32LB629 - 32LB650 - 32LB5800 - 32LB5820 - 32LB5600 - 32LF5600 - LG32LB5610 - 32LB5700 - 32LF5800
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 factory
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 manufacture
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 supplier
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 details
VỀ CHÚNG TÔI
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 details
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 supplier
Tại sao chọn chúng tôi
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 details
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 supplier
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 details
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 manufacture
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 details
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 supplier
FAQ
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 manufacture
(3Pcs, 6Leds) 32Inch Led Backlight Strip For 32" DRT3.0 REV0.9 A-TYPE 6916L 32lb5600 32lb550b 32LB560 manufacture

LIÊN LẠC

Tìm kiếm liên quan