Tất cả danh mục

Đèn nền TV cho LG

Nhà >  Sản phẩm  >  Đèn nền TV  >  Đèn nền TV cho LG

Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip

Dải đèn nền Tv Led cho Lg 47 inch Tv LG47LN Dải đèn Led

  • Tổng quan
  • Yêu cầu
  • Những sản phẩm tương tự
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip
Quy cách
Tên thương hiệu
ZR
Số mô hình
LG47LN
Điện áp đầu vào (V)
3V
Kích thước chiều dài
R1: 501mm * 12mm L1: 448mm * 12mm R2: 445mm * 12mm L2: 493mm * 12mm
Số lượng LED
R1: 5LEDS L1: 4LEDS R2: 4LEDS L2: 5LED
Điện áp LED
3V
Mã gốc
47 '' ROW2.1 REV 0.7 R1-LOẠI 6916L-1174A                                                47 '' ROW2.1 REV 0.7 L1-LOẠI 6916L-1175A                                                47 '' ROW2.1 REV 0.7 R2-LOẠI 6916L-1176A                                 47''ROW2.1 REV 0.7 L2-LOẠI 6916L-1177A
Vật liệu
nhốm
Bộ hoàn chỉnh
3 * L1 + 3 * L2 + 3 * R1 + 3 * R2
Phần KHÔNG
6916L-1174A, 6916L-1175A, 6916L-1176A, 6916L-1177A, 6916L-1359A, 6916L-1360A, 6916L-1361A, 6916L-1362A
Mô hình TV
47LA6130-ZB, 47LA6134-ZB, 47LA613S-ZA, 47LA613S-ZB, 47LA613V-ZA, 47LA613V-ZB 47LA613V-ZG, 47LA6150-ZB, 47LA6154-ZB,
47LA6156-ZB, 47LA615S-ZA, 47LA615S-ZB, 47LA615V-ZA47LA615V-ZB, 47LA615V-ZE, 47LA615V-ZF, 47LA616V-ZG, 47LA6208-ZA,
47LA620S-ZA, 47LA620V-ZA 47LA6218-ZD, 47LA621S-ZD, 47LA621V-ZD, 47LN5400-ZA, 47LN5403-ZA, 47LN5404-ZA, 47LN5405-ZA
47LN5406-ZA, 47LN540B-ZA, 47LN540R-ZA, 47LN540S-ZA, 47LN540U-ZA, 47LN540U-ZB, 47LN540V-ZA 47LN541U-ZB, 47LN541V-ZC,
47LN547V-ZD, 47LN5707-ZA, 47LN5708-ZA, 47LN5708-ZE, 47LN570R-ZA 47LN570S-ZA, 47LN570S-ZE, 47LN570U-ZA, 47LN570V-ZA,
47LN570V-ZE, 47LN5757-ZE, 47LN5758-ZE 47LN575R-ZE, 47LN575S-ZE, 47LN575U-ZE, 47LN575V-ZE, 47LN5778-ZK, 47LN577S-ZK,
47LN577V-ZK 47LN5788-ZE, 47LN578S-ZE, 47LN578V-ZE, 47LN6108-ZB, 47LN610S-ZB, 47LN610V-ZB, 47LN6138-ZB 47LN613S-ZB,
47LN613V-ZB, 47WL30MSD, 47LN5400-CN, 47LP360C-CA, 47LA6136-ZB, 47LN519C 47LN575S, 47LN5758, 47LN578S, 47LN578V, 47LN5788
, 47LN570S, 47LN570V, 47LN5708, 47LN5700 47LN5700-UA, 47LA6200, 47LA6200-UA, 47LN6138, 47LA620S, 47LA6208, 47LN540V,
47LN540S 47LN575V, 47WL30MS, 47LN613S, 47LN613V, 47LN6130, 47LA6205, 47LA620V, 47LM8600-UC AUSZLJR 47LN5400-UA BUSYLJR,
47LN5400-UA BUSQLJR, 47LN5400-UA BCCYLHR, 47LN5750-UH BUSQLJR 47LN5750-UH BUSYLJR, 47LN5750-UH AUSYLJM, 47LN5200-UA BUSYLJR,
47LN5700-UH BUSQLHR 47LA613V-ZF, 47LN5790-UI BUSYLJR, 47LN5200-UB BUSYLJR, 47LN541C-UA BUSYLJR
Mô tả sản phẩm
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip manufacture
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip supplier
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip factory
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip details
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip supplier
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip supplier
VỀ CHÚNG TÔI
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip details
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip supplier
Chứng nhận
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip details
Dòng đèn màu
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip details
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip manufacture
Thanh toán &Vận chuyển
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip supplier
FAQ
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip details
Tv Led Backlight Strip For Lg 47inch Tv LG47LN Led Lights Strip supplier

LIÊN LẠC

Tìm kiếm liên quan