Tất cả danh mục

Đèn nền TV

Nhà >  Sản phẩm  >  Đèn nền TV

LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights

Dải LED 5 đèn cho AKAI 28 '' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Phù hợp cho đèn nền TV dải đèn Le hua 28L17

  • Tổng quan
  • Yêu cầu
  • Những sản phẩm tương tự
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights
Quy cách
Loại mặt hàng:
Dải đèn nền LED5 Đèn phù hợp cho TCL 28 "JS-D-JP2820-051EC 28L17 28L17 28HR330M05A0 V3 4C-LB2805-HQ1 Phù hợp với TCL Phù hợp với Lehua 28L17 Dải đèn LED TV Đèn nền
Vật liệu PCB:
Nhôm PCB
Nguồn sáng
DẪN
Số hội đồng quản trị
JS-D-JP2820-051EC(60416) JS-D-JP2820-051EC(71220) MCPCB
Máy lạnh TCL 28" JS-D-JP2820-051EC 28L17 28L17 28HR330M05A0 V3 4C-LB2805-HQ1
cho Lehua 28L17
Số lượng LED
5 đèn LED
Màu đèn LED
Trắng
Một bộ hoàn chỉnh
2 cái / bộ
Hỗ trợ tùy chỉnh
Gói
Đóng gói bằng TRAY, Thùng carton xuất khẩu
Phân phối
Đặt hàng mẫu 1-2 ngày, đặt hàng hàng loạt 3-25 ngày
Mô tả sản phẩm
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights manufacture
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights supplier
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights supplier
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights manufacture
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights manufacture
VỀ CHÚNG TÔI
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights manufacture
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights supplier
Tại sao chọn chúng tôi
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights details
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights manufacture
Chứng nhận
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights supplier
Dòng đèn màu
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights supplier
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights factory
Thanh toán &Vận chuyển
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights factory
FAQ
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights supplier
LED Strip 5 Lamp for AKAI 28'' TV JS-D-JP2820-051EC E28F2000 D28-F2000 Fit for for Le hua 28L17 Lamp Strip TV Backlights details

LIÊN LẠC

Tìm kiếm liên quan